Legislativa

Název dokumentu  Otevřít 
Vídeňská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (1963) Dokument PDF
Protokol k doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (1997) Dokument PDF
Pařížská úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (1960) (pouze anglicky) Dokument PDF
Vzájemný protokol k uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy (1988) (pouze anglicky) Dokument PDF
Bruselská doplňující konvence k Pařížské úmluvě (1963) (pouze anglicky) Dokument PDF
Zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví Dokument PDF
Zákon č. 278/2009 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví Dokument PDF
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Dokument PDF
Zákon č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) Dokument PDF
Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ve zbytkovém znění Dokument PDF
Zákon č. 264/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Dokument PDF
Vyhláška č. 324/1999 Sb. SÚJB, kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, ... Dokument PDF
Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Dokument PDF

Kontakt:

Kancelář Českého jaderného pojišťovacího poolu
c/o Generali Česká pojišťovna a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

Tel.: 224 557 166
Email: info@nuclearpool.cz